Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 61

Erkan ATAK

ERZURUM'DA BİR LALE DEVRİ ESERİ: BAKIRCI CAMİİ, ss. 75-97

Bu çalışma Lale Devri'nde 1133 / M 1720 yılında Bakırcı Mustafa Ağa tarafından Erzurum'da inşa edilmiş Bakırcı Camii'nin mimari ve süsleme özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyerek camideki kalem işi süslemelerin Osmanlı kalem işi süsleme sanatındaki yerini tespit etmektedir. Yapının son restorasyonlarla ortaya çıkarılan kalem işi süsleme kompozisyonları çağdaş örneklerle karşılaştırılmıştır. Cami tek kubbeli, kübik mekânlı yapısıyla Osmanlı cami mimarisinde sıklıkla karşılaştığımız bir plan özelliği arz etmektedir. Harimin kuzeyindeki ahşap kadınlar mahfilinde ise yapıldığı dönemin özelliklerini sergileyen kalem işi süsleme kompozisyonları yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan eski fotoğraflardan bu süslemelerin son restorasyona kadar boya altında kaldığı anlaşılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1991 ve 2008 yıllarında yapılan restorasyonda mahfildeki beyaz boya kaldırılmış ve alttaki kalem işi süslemeler gün yüzüne çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı sanatı, Erzurum, Bakırcı Camii, kalem işi, restorasyon, süsleme

DOI Number: 10.17822/omad.2015414233


A TULIP PERIOD STRUCTURE IN ERZURUM: BAKIRCI MOSQUE, pp. 75-97

This article examines the architectural and ornamentation characteristics of Bakırcı mosque in Erzurum and highlights the significance of these hand-carved ornamentation compositions which were uncovered in the last restoration. The mosque was built during the Tulip Period (1718-1730) in 1720 by Bakırcı Mustafa Agha. The mosque reflects the common Ottoman Mosque structure with its single dome and cubic shape. The wooden women's quarters on the northern part of the sanctuary has hand-carved ornamentation compositions that reflect the characteristics of Tulip Period. Old photographs in the General Directory of Turkish Charities revealed that these ornamentations had been covered under paint until 2008. During the restoration between 1991 and 2008 the white paint that covered the hand-carved ornamentations was removed and became visible again.

Keywords: Ottoman art, Erzurum, Bakırcı Mosque, hand-carved, restoration, ornamentation

DOI Number: 10.17822/omad.2015414233


523