Yıl:2017   Cilt: 4   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 158

Zafer GÖLEN

TÜRKİYE'DEN MEKTUP VAR: "CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM", ss. 27-42

II. Dünya Savaşı'ından büyük bir yıkımla çıkan Almanya savaşın hemen ertesinde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştır. Teknik becerisi olsa da insan gücü maalesef başlatılan büyük kalkınma hamlesini karşılamaya yetmedi. Bunun sonucunda insan açığı, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya gibi nispeten geri kalmış ülkelerden karşılandı. Bu bapta Samsun Bafra Tekkesarmaşık Köyü'nden Selime Afet Yılmaz da 1966 yılında Almanya'ya işçi olarak gitti. Selime Afet'i birçok işçiden ayıran özellik, onun gittiği gördüğü yerleri kısa kısa not almış olması, o döneme ait objeleri titizlikle saklamasıdır. Bu yüzden onun yolculuğunu, gittiği şehirleri ve kirada kaldığı evleri tespit edebiliyoruz. Dahası babasının ona yazdığı mektupları da atmayıp saklayan Yılmaz bugün tarihçiler için paha biçilmez bir koleksiyon bırakmıştır. Bu makalede babasından gelen 41 mektup eşliğinde o günkü Türkiye'nin bir portresi çıkarılacak, o gün çocuğu Almanya'da olan bir babanın duygularına tercüman olunacaktır. Dahası köyünden koparılan bir genç kız, Almanya'daki ilk yılında ne yaptığı, hangi duygular içinde bulunduğu, mektuplar doğrultusunda aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Almanya, Almanya'ya işçi göçü, işçi, Türkiye, Selime Afet Yılmaz

DOI Number: 10.17822/omad.2017.70 & ORCID ID Number: 0000-0003-3162-6076


A LETTER FROM TURKEY:

Germany who lost the World-War II, initiated a development process right after the World-War II. Even they had technical elements, their manpower was not sufficient to meet this huge development process. In order to fill this manpower gap; Turkey, Greece, Yugoslavia who were undeveloped countries was used. In this regard Selime Afet Yılmaz who was born in 1966 in the village of Tekke Sarmaşık in Bafra, Samsun, went to Germany as a worker. The distinctive feature of her was that she noted down the places she saw and kept the objects belong to that period. Therefore we can determine her travel, the cities that she went and the houses which were rented by her. Moreover she kept her father's letters and today, for historian these letters turn out to be priceless collection. In this paper, in the light of these 41letters, it will be given the general view of those days' Turkey and articulate a father's feelings whose child was in Germany as a worker. Moreover, using these letters, a young lady's feelings who has to leave her village and what does she do in German in her first years is tried to be enlightened.

Keywords: Germany, labor migration to Germany, labor, Turkey, Selime Afet Yılmaz

DOI Number: 10.17822/omad.2017.70 & ORCID ID Number: 0000-0003-3162-6076