Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 4   Alan: Edebiyat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 57

İsmail YILDIRIM

FINDIKLILI İSMET EFENDİ'NİN TEKMİLETÜ'Ş-ŞAKĀ'İK FÎ HAKK-I EHLİ'L-HAKĀ'İK'I ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER, ss. 11-29

Bu çalışmada Şakâ'iku'n-Nu'mâniyye zeyllerinden Mehmed Şeyhî Efendi'nin Vekāyi'ü'l-Fuzalâ'sına Fındıklılı İsmet Efendi'nin zeyl olarak yazdığı sekiz ciltlik Tekmiletü'ş-Şakā'ik Fî Hakk-i Ehli'l-Hakā'ik şekil, üslûp ve muhteva özellikleri ile incelenmektir. Makalede ayrıca Şakā'iku'n-Nu'mâniyye zeylleri ana hatlarıyla tanıtılarak İsmet Efendi'nin hayatı anlatılmaktadır. Zeyl'ine Şeyhî'nin bıraktığı yerden devam eden İsmet Efendi, 1730-1896 yılları arasında yaşamış ulema ve meşayihin biyografilerine yer vermiş, söz konusu zeyl geleneğinin son halkasını teşkil eden eserini meydana getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hâl tercümesi, Şakā'iku'n-Nu'mâniyye, zeyl, Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakā'ik Fî Hakk-ı Ehli'l-hakā'ik

DOI Number: 10.17822/omad.2015414229


A CRITICISM OF FINDIKLILI ISMET EFENDI'S WORK, TEKMILETU'Ş-ŞAKĀ'IK FÎ HAKK-I EHLI'L-HAKĀ'IK, pp. 11-29

This article examines the eight-volume work of Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakā'ik Fî Hakk-ı Ehli'l-Hakā'ik with its form, style and content. The work was produced as an addentum to Mehmed Şeyhî Efendi's Vekāyi'ü'l-Fuzalâ, which was an addendum to Şakâ'iku'n-Nu'mâniyye. This article also briefly introduces other addenda to Şakâ'iku'n-Nu'mâniyye and elaborates on the biography of Fındıklılı İsmet Efendi. İsmet Efendi continued his addentum from where his shayh, Mehmed Şeyhî Efendi, left and added the biographies of shayhs and ulema, who lived between 1730 and 1896.

Keywords: Biography, Şakā'iku'n-Nu'mâniyye, addendum, Fındıklılı İsmet Efendi, Tekmiletü'ş-Şakā'ik Fî Hakk-ı Ehli'l-hakā'ik

DOI Number: 10.17822/omad.2015414229


347