Yıl:2015   Cilt: 2   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 43

Esma İGÜS

TANZİMAT'A İNGİLİZ DOKUNUŞU: MİMAR WILLIAM JAMES SMITH, ss. 66-87

Bu makale Osmanlı İmparatorluğu adına çalışan ilk yabancı mimarlardan biri olan İngiliz Mimar William James Smith'in hayatını ve eserlerini inceleyerek Smith'in XIX. yüzyıl Osmanlı mimarlığındaki yerini ve Osmanlı mimarisine yaptığı katkıları tespit etmekte ve XIX. yüzyıl İngiltere'si mimarlık dünyasında, mimarlık tarihi yazarı olarak da varlık gösterdiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tanzimat, Osmanlı mimarlığı, William James Smith

DOI Number: 10.17822/omad.2015312518


A BRITISH TOUCH ON TANZIMAT: ARCHITECT WILLIAM JAMES SMITH, pp. 66-87

This article examines the life and works of British architect William James Smith and outlines his contributions to nineteenth century Ottoman architecture and presents his prominence as an architectural historian of nineteenth century British architectural work.

Keywords: Tanzimat, Ottoman architecture, William James Smith

DOI Number: 10.17822/omad.2015312518


304