Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

YÖNETİM KURULU
Sahibi
Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)

Editörler
Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
İsmail AVCI (Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)

Dil Editörleri 
Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ (Doç. Dr., Tuzla Üniversitesi-Bosna-Hersek)
Ersoy TOPUZKANAMIŞ (Arş. Gör. Dr., Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
 
Yayın Kurulu 
Abdullah Şevki DUYMAZ (Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi-Türkiye)
Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
Ekrem ČAUŠEVIČ (Prof. Dr., Zagrep Üniversitesi-Hırvatistan)
Eman ABD EL-RAHMAN HAYAJNEH  (Dr. Öğr. Üyesi Urdun Universitesi-Urdun)
Ertan ÖRGEN (Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Grażyna ZAJĄC (Doç. Dr., Jagiellonian Üniversitesi-Polonya)
Hasan BABACAN (Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)
İsmail AVCI (Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Kujtim NURO (Prof. Dr.-Kanada)
Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ (Doç. Dr., Tuzla Üniversitesi-Bosna-Hersek)
Ozan YILMAZ (Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi-Türkiye)
Ömür CEYLAN (Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-Türkiye)
Šerbo RASTODER (Prof. Dr., Montenegro Üniversitesi-Karadağ)
Zafer GÖLEN (Prof. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Türkiye)