Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

YAYIN PERİYODU

1- Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir,