Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

İLETİŞİM

OSMANLI MİRASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OMAD)

ADRES Tarih
Doç. Dr. Abidin TEMİZER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR
E-mail: abidintemizer@hotmail.com

Dil ve Edebiyat
Doç. Dr. İsmail AVCI
Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü BALIKESİR
E-mail: mailavci@hotmail.com
WEB http://www.osmanlimirasi.net
E-MAIL osmanlimirasi@gmail.com