Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

EDİTÖRLER

Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)

İsmail AVCI (Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)