Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

DERGİ KÜNYESİ
OSMANLI MİRASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OMAD)
Yılda Üç Sayı (Mart, Temmuz, Kasım) Yayımlanan Uluslararası Hakemli E-Dergi
 
ISSN: 2148-5704
 
Sahibi
Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)

Editörler
Abidin TEMİZER (Doç. Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye)
İsmail AVCI (Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Türkiye)