Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

DERGİ HAKKINDA

Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyada ortaya konulan kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte hakemli bir e-dergidir.

Dergide dil, edebiyat ve tarih başta olmak üzere "Osmanlı mirası" içerisinde değerlendirilebilecek alanlara ait konuların tartışıldığı, Osmanlı Dönemi ve sonrası kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır.

OMAD dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır.