Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Değerlendirme Süreci

1. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)'a ulaşan makale başvuruları öncelikle editörler tarafından derginin yazım ve yayın ilkelerine uyup uymadığı bakımından kontrol edilir. Bu aşamada OMAD'ın yazım ve yayın ilkelerine uymayan yazılar iade edilir. 

2. OMAD'ın iyazım ve yayın ilkelerine uyan makale ntihal taramasından geçirilir. Bu amaçla kullanılan sistem (İntihal.net) tarafından oluşturulan raporlar yayın editörü veya yetkili konu editörü tarafından değerlendirilir.

3. Derginin yazım ve yayın ilkelerine uygun yazılan ve intihal programından geçen makaleler editör tarafından iki (gerek görülmesi halinde üç) hakeme çift körleme yöntemi ile gönderilir. Editör hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

4. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayınlanmak üzere sıraya alınır. Hakemlerden birinin olmsuz raporu üzerine makale üçüncü hakame gönderilir. Üçüncü hakemin raporu olumlu ise makale yayınlanır, olumusuz ise makale yayınlanmaz.

5. Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını bir ay içinde sisteme yükler.