Journal Of Ottoman Legacy Studies (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Year:2016 Volume: 3  Issue: 7  Area: History

Yousef Hussein OMAR
FRANCE’S POLICY TOWARDS THE GREEK INDEPENDENCE (1828-1830): A STUDY IN THE LIGHT OF UNPUBLISHED BRITISH DOCUMENTS, pp. 145-160
 
Relying on the unpublished British documents, this article examines the French policy on the Greek War of Independence. The article presents that despite its initial neutral stance, France teamed up with Britain to prevent a total Russian domination over Greece and openly supported Greek independence.

Keywords: Greek Revolution, Greek, Ottoman Empire, France, Eastern Question

DOI Number: 10.17822/omad.2016.49

FRANSA’NIN YUNAN BAĞIMSIZLIK POLİTİKASI (1828-1830): YAYIMLANMAMIŞ İNGİLİZ BELGELERİ IŞIĞINDA BİR ÇALIŞMA, ss. 145-160
 
Bu makale, Yunan bağımsızlık savaşı karşısında, Fransa’nın politikasını, İngiliz belgelerine dayanarak incelemektedir. Makale, Rusya’nın Yunanistan üstünde hakimiyet kurmak için izledği politikaya karşı, Fransa ve İngiltere’nin bir araya gelerek Yunan bağımsızlık mücadelesine destek verdiği tezini ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan Devrimi, Yunan, Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, Doğu Sorunu

DOI Number: 10.17822/omad.2016.49

Detail