Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2017 Cilt: 4 Sayı: 9

Kübra KULİYEVA
1- AZERBAYCAN YERGİ EDEBİYATINDA BİR ZİRVE: MİRZA ALEKPER SABİR, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2017.61
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
2- YUGOSLAVYA’DA YAYIMLANAN TÜRKÇE DERGİLERDE “OSMANLI” İMGESİ, ss. 7-23

DOI Number: 10.17822/omad.2017.62
  Özet   Tam Metin
Tahir SEVİNÇ
3- II. MUSTAFA’NIN İKTİDAR MÜCADELESİ VE 1703 EDİRNE İSYANIYLA TAHTTAN İNDİRİLMESİ, ss. 25-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.63
  Özet   Tam Metin
A. Şevki DUYMAZ
4- ISPARTA İDADİSİ, ss. 43-56

DOI Number: 10.17822/omad.2017.64
  Özet   Tam Metin
Emre KOLAY
5- GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİST ÜSLUPTA BİR ÖRNEK: SAMSUN BELEDİYE BİNASI, ss. 57-68

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65
  Özet   Tam Metin
Şakir ÇAKMAK
6- BERGAMA, TEKKEDERE KÖYÜ SARI DEDE TÜRBESİ, ss. 69-84

DOI Number: 10.17822/omad.2017.66
  Özet   Tam Metin
Z. Sevgen PERKER, Kardelen AKKUŞ
7- BURSA YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ss. 85-104

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67
  Özet   Tam Metin
Hacer ARSLAN KALAY
8- VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER, ss. 105-133

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68
  Özet   Tam Metin