Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2016 Cilt: 3 Sayı: 5

Editörler

Abidin TEMİZER (Doç. Dr.)

İsmail AVCI (Yrd. Doç. Dr.)

 

 

Mart 2016Kapak ve Jenerik Dosyası |

Abdullah AYDIN
1- NÂBÎ VE VEHBΒNİN NASİHAT EDERKEN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM TARZLARI, ss. 1-11

DOI Number: 10.17822/omad.2016516902
  Özet   Tam Metin
Nagehan UÇAN EKE
2- ŞÂHİDΒNİN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFİ METAFORLAR, ss. 12-24

DOI Number: 10.17822/omad.2016516903
  Özet   Tam Metin
Ramazan EKİNCİ
3- UŞŞÂKÎZÂDE HASÎB EFENDİ’NİN ZEYL-İ ŞAK’İK’I İLE ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ’NİN VEKÂYİ‘Ü’L-FUZAL’SININ MUKAYESESİ, ss. 25-48

DOI Number: 10.17822/omad.2016516904
  Özet   Tam Metin
Oğulcan AVCI
4- YOZGAT BAŞÇAVUŞOĞLU CAMİİ VE SÜSLEMELERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, ss. 49-70

DOI Number: 10.17822/omad.2016516905
  Özet   Tam Metin
Gürsoy ŞAHİN
5- I. DÜNYA SAVAŞI'NIN SIRBİSTAN'DAKİ MÜSLÜMAN NÜFUSA ETKİSİ, ss. 71-81

DOI Number: 10.17822/omad.2016516906
  Özet   Tam Metin
Kujtim NURO
6- OSMANLI DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI İÇİN YANYA, MANASTIR VE İŞKODRA VİLAYETLERİ KADI SİCİLLERİNİN (ŞER’İYYE SİCİLLERİ) ÖNEMİ, ss. 82-91

DOI Number: 10.17822/omad.2016516907
  Özet   Tam Metin
Masoumeh DAEİ
7- XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI - İRAN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE OSMANLI ŞEHBENDERLİK RAPORLARINA YANSIYAN AHLAKİ DEĞERLER, ss. 92-98

DOI Number: 10.17822/omad.2016516908
  Özet   Tam Metin
Sevilay ÖZER
8- 1938 YILI KIRŞEHİR DEPREMİ, ss. 99-115

DOI Number: 10.17822/omad.2016516909
  Özet   Tam Metin
Uğur ALTUĞ
9- KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNDE DERGÂH-I ÂLİ ÇAVUŞLUĞUNUN KARİYER YOLLARI VE ÇAVUŞLAR, ss. 116-128

DOI Number: 10.17822/omad.2016516910
  Özet   Tam Metin