Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 20

Gökhan ALP
1- BİLGİ KARMAŞASINDA MUTASAVVIF BİR ŞAİR: ÖMER NÜZHET VE ESERLERİ, ss. 1-10

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.179
  Özet   Tam Metin
Halil Sercan KOŞİK
2- DİVAN ŞİİRİNDE FARKLI TÜRLERİYLE YER ALAN BİR SAVAŞ ALETİ: KILIÇ, ss. 11-38

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.180
  Özet   Tam Metin
Kaan YILMAZ, Ali Rıza TOSUN
3- LEHÇE-İ OSMÂNΒDE MÜVELLED OLARAK NİTELENEN KELİMELER, ss. 39-57

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.181
  Özet   Tam Metin
Yağız YALÇINKAYA
4- MOLLA SABİR’İN KARDAŞLIK DERGİSİNDE TEFRİKA EDİLEN ‘KERKÜK ŞÂİRLERİ’ İSİMLİ ESERİ, ss. 59-89

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.182
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KILIÇ
5- OSMANLI DEVLETİ’NDE YARIM KALMIŞ ‘MÜSTESNA’ BİR PROJE: BALKAN TOPRAKLARINDA XIV. YÜZYILA AİT BİR HAN, ss. 91-115

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.183
  Özet   Tam Metin
Hüseyin MUŞMAL, İrem GÜRBÜZ
6- TEVELLÜD-İ ACÂİB: OSMANLI DEVLETİ’NDE YAPIŞIK İKİZLER, ss. 117-149

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.184
  Özet   Tam Metin
Yasemin ÇİFTÇİ
7- ENORMOUS SOURCES OF THE OTTOMAN CULTURAL HERITAGE: JUDICIAL RECORDS, pp. 151-166

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.185
  Özet   Tam Metin
İbrahim SERBESTOĞLU
8- YOLSUZLUK, YOKSULLUK VE GÖÇ SARMALINDAKİ BİR SANCAĞIN TEFTİŞİ: ALİ RIZA EFENDİ VE GÜMÜŞHANE, ss. 167-186

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2021.186
  Özet   Tam Metin