Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2014 Cilt: 1 Sayı: 1
 
Editörler
Abidin TEMİZER (Yrd. Doç. Dr.)
İsmail AVCI (Yrd. Doç. Dr.)

Kasım 2014


Kapak ve Jenerik Dosyası |

Engin SELÇUK
1- BALKANLAR’A UZANAN BİR KÖPRÜ: NAKŞİ DİVAN ŞAİRLERİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.201419768
  Özet   Tam Metin
Ersoy TOPUZKANAMIŞ
2- BALKANLAR’DA TÜRKÇE EĞİTİMİNE DAİR BİR PROGRAM: DOBRUCA ÖRNEĞİ, ss. 16-35

DOI Number: 10.17822/omad.201419769
  Özet   Tam Metin
Ema MILJKOVIĆ
3- 1450’DEN 1550’YE KADAR SIRP TOPRAKLARINDA TIMAR SİSTEMİ: SEMENDİRE SANCAĞI’NDA TIMAR SİSTEMİ ÜZERİNDE ÖZEL BİR ANKET İLE, ss. 36-47

DOI Number: 10.17822/omad.201419770
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali KARAMAN
4- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABALARI, ss. 48-59

DOI Number: 10.17822/omad.201419771
  Özet   Tam Metin
Tamer BALCI
5- OSMANLI BALKAN MİRASI VE TÜRK MİLLÎ KİMLİĞİNİN OLUŞUMU, ss. 60-70

DOI Number: 10.17822/omad.201419772
  Özet   Tam Metin
Ersin BAYRAM
6- Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012, ss. 71-73

DOI Number: 10.17822/omad.201419773
  Özet   Tam Metin
Evren J. TURAN
7- Hale Yılmaz, Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse, New York 2013, ss. 74-77

DOI Number: 10.17822/omad.201419774
  Özet   Tam Metin