Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 18

Abdulkadir KIZILTAŞ
1- KLASİK ŞERH GELENEĞİ: YÛNUS EDÎB VE ŞERH-İ DÎVÂN-I ŞEVKET İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 151-176

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.152
  Özet   Tam Metin
Ahmet AKGÜL
2- MİLLÎ KÜTÜPHANEDE KAYITLI BİR ŞİİR MECMUASININ (06 MİL YZ A 7131) MESTAP’A GÖRE TASNİFİ, ss. 177-201

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.153
  Özet   Tam Metin
Ahmet İÇLİ
3- DİVAN EDEBİYATINDA LEVENDÎ MAHLASLI ŞAİRLER VE MUSULLU LEVENDÎ, ss. 203-217

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.154
  Özet   Tam Metin
Ahmet Kemal GÜMÜŞ
4- CÂMİʻÜ'N-NEZÂʼİR VE BAZI ARKAİK KELİMELERİN DİVAN ŞİİRİNDE KULLANIMI, ss. 219-231

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.155
  Özet   Tam Metin
Himmet BÜKE
5- HAMİD SANCAĞINA AİT 1501 TARİHLİ MUFASSAL TAHRİR DEFTERİNE GÖRE GÖLHİSAR KAZASI YERLEŞME ADLARI TOPONİMİSİ, ss. 233-248

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.156
  Özet   Tam Metin
Kürşat Şamil ŞAHİN
6- İNTİZÂMΒNİN TUHFETܒL-İHVÂN’I IŞIĞINDA SOKULLU MEHMED PAŞAZÂDE KÂSIM PAŞA’YA DAİR YENİ BİLGİLER, ss. 249-263

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.157
  Özet   Tam Metin
Mustafa Sefa ÇAKIR
7- OSMANLI'NIN SON DÖNEM ÂLİMLERİNDEN HARPUTLU ÖMER NA'ÎMÎ EFENDİ VE MANZÛME-İ NA'ÎMİYYE ADLI NASİHATNAMESİ, ss. 265-291

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.158
  Özet   Tam Metin
Özgür KIYÇAK, Mustafa Yasin BAŞÇETİN
8- AHÎ-ZÂDE ABDÜLHALİM'İN TERCEME-İ ŞEVÂHİDܒN-NÜBÜVVE ADLI ESERİNDE SECİ, İÇ SECİ VE EDEBÎ SANATLAR BAĞLAMINDA NESİR ÜSLUBU, ss. 293-318

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.159
  Özet   Tam Metin
Ümit HUNUTLU
9- KUTADGU BİLİG’DE FEN BİLİMLERİ, ss. 319-345

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.160
  Özet   Tam Metin
Gordana ROVČANİN PREMOVİĆ
10- EXPANSION OF THE PLANNED CITY IN RELATION TO THE HISTORIC URBAN STRUCTURE CASE STUDY PODGORICA, MONTENEGRO, pp. 347-358

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.161
  Özet   Tam Metin
Murat KOCAASLAN
11- EDİRNE SARÂY-I CEDÎD-İ ÂMİRE’NİN CİHÂNNÜM KASRI VE 1171 / 1757-58 YILI TAMİRAT KAYITLARI, ss. 359-384

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.162
  Özet   Tam Metin
Veysel ÖZBEY
12- BOSNA-HERSEK UNESCO GEÇİCİ LİSTESİ’NDE OSMANLI MİRASI, ss. 385-404

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.163
  Özet   Tam Metin
Ahmet YAŞAR
13- 18. YÜZYIL OSMANLI İSTANBUL’UNDA HAMAM TELLAKLARI ÜZERİNDE İKTİDARIN GÖZETİMİ, ss. 405-417

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.164
  Özet   Tam Metin
Aziz ALTI, Salih BAŞKUTLU
14- BEBEK PEKSİMETHANESİ, ss. 419-437

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.165
  Özet   Tam Metin
İsmail BÜLBÜL, Mustafa IŞIK
15- XVII. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAN KAZASI, ss. 439-455

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.166
  Özet   Tam Metin
Said OLGUN
16- SIRBİSTAN KRALI ALEKSANDAR’IN 1894 YILINDAKİ İSTANBUL SEYAHATİ, ss. 457-483

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.167
  Özet   Tam Metin
Süleyman UYGUN
17- OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E İSTANBUL FRANSIZ TİCARET ODASININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ, ss. 485-512

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2020.168
  Özet   Tam Metin