Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 14

FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR
1- TANPINAR’IN DİVAN VE HALK EDEBİYATINA DAİR GÖRÜŞLERİ, ss. 1-10

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.107
  Özet   Tam Metin
OĞUZHAN AYDIN
2- ERZİNCAN MERKEZDE BULUNAN ÖNEMLİ ZİYARET YERLERİ İLE BU ZİYARETGÂHLAR ETRAFINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİTÜELLER, ss. 11-22

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.108
  Özet   Tam Metin
MAHMUT GİDER
3- KEYİF VERİCİ MADDELERDEN UZAK DURMANIN GEREKLİLİĞİ: SÜNBÜLZÂDE VEHBΒNİN LUTFİYYE MESNEVİSİ ÖRNEĞİ, ss. 23-35

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.109
  Özet   Tam Metin
HAMZA KOÇ
4- TRABZONLU FİGÂNÎ VE YAYIMLANMAMIŞ BİR GAZELİ, ss. 37-47

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.110
  Özet   Tam Metin
SEMİHA ALTIER
5- ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SANATINDAN BİR ÖRNEK: TEKİRDAĞ ESKİ VALİ KONAĞI VE SÜSLEMELERİ, ss. 49-75

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.111
  Özet   Tam Metin
DİDEM BOYACIOĞLU
6- OSMANLI FABRİKA YAPILARININ PROJELENDİRİLMESİ VE İNŞASINDA ETKİLİ OLAN ÖZNELER, ss. 77-95

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.112
  Özet   Tam Metin
BURCU AVCI AKBEL
7- THE ROLE AND IMPORTANCE OF SAZ SEMAIS AND PEŞREVS CELLO TEACHING, pp. 97-114

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.113
  Özet   Tam Metin
CÜNEYT MENGÜ, SEZGİ GEDİK, SUNA MUĞAN ERTUĞRAL
8- THE CENTRAL GOVERNMENT EFFORTS TO PROMOTE TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE, pp. 115-127

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.114
  Özet   Tam Metin
MUHARREM ÖZTEL
9- OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEM PARA PİYASALARINDA İHTİKÂRLA MÜCADELESİ, ss. 129-141

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.115
  Özet   Tam Metin
MEHMET İNBAŞI
10- AVLONYA SANCAĞI VE YÖNETİMİ (1750-1800), ss. 143-154

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.116
  Özet   Tam Metin
NALAN TURNA
11- GEÇ DÖNEM OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA SEYAHAT VARAKALARI VE KADINLAR, ss. 155-177

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.117
  Özet   Tam Metin
METİN ATMACA
12- IMPERIAL POWER OF THE MUGHAL COURT IN CHRONICLES OF SEYDI ALI REIS AND MUTRIBI SAMARQANDI, pp. 179-188

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.118
  Özet   Tam Metin
MELİKE KARABACAK
13- “IRZIMI İSTERİM”: 19. YÜZYILDA CİNSEL SALDIRI DAVALARI ÜZERİNE BİR VAKA İNCELEMESİ, ss. 189-212

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.119
  Özet   Tam Metin
MEHMET AYKANAT
14- LEGAL REGULATIONS TO EQUALIZE THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT INTO STATE OFFICIAL SERVICE IN OTTOMAN EMPIRE, pp. 213-223

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.120
  Özet   Tam Metin
RUKİYE ÖZDEMİR
15- ON THE TÂRÎH-I NIŞÂNCI PAŞA (LIT. THE HISTORY OF NIŞÂNCI PAŞA) OF RAMAZÂN-ZÂDE AND ITS COPIES, pp. 225-241

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.121
  Özet   Tam Metin
ZAFER GÖLEN
16- THE LAST SENATOR: ALI PASHA RIZVANBEGOVIĆ, pp. 243-255

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.122
  Özet   Tam Metin
CEM DOĞAN
17- ESKİ İSTANBUL’DA MAHALLE BEKÇİSİ VE II. MEŞRUTİYET’TE BEKÇİ TEŞKİLATININ DÜZENLENMESİ BAĞLAMINDA MAHALLE BEKÇİLERİ NİZAMNAMESİ (1908-1918), ss. 257-273

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.123
  Özet   Tam Metin
SELÇUK ILGAZ
18- OSMANLI DEVLETİ’NDE TARİH YAZICILIĞI VE OSMANLI TARİH YAZARLARININ GÖZÜYLE HRİSTİYAN ÂLEMİ, ss. 275-286

ttp://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.124
  Özet   Tam Metin