Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 13

Âdem CEYHAN
1- BAZI EDEBÎ ŞAHSİYETLERİMİZİN SON SÖZLERİ / SON ŞİİRLERİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2018.107
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
2- HELVACIZÂDE MUHARREM HASBΒNİN HAYATI VE ESERLERİ, ss. 17-29

DOI Number: 10.17822/omad.2018.108
  Özet   Tam Metin
Alev ERARSLAN
3- MİMAR SİNAN’IN ALTIGEN BALDAKEN SİSTEMLİ CAMİLERİNDE TAŞIYICI, ÖRTÜ VE MEKÂN İLİŞKİSİ, ss. 31-48

DOI Number: 10.17822/omad.2018.109
  Özet   Tam Metin
Ali YILMAZ, Seyfullah GÜL
4- SAMSUN ŞEHRİNDE TARİHÎ YAPI MİRASI VE ŞEHİRSEL KORUMA, ss. 49-67

DOI Number: 10.17822/omad.2018.110
  Özet   Tam Metin
İlkay ERKEN
5- İŞKODRA VİLAYETİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ GİDERLERİNİN TEMİNİ, ss. 69-81

DOI Number: 10.17822/omad.2018.111
  Özet   Tam Metin
Giorgi PAPASHVILI
6- PEYZAJ, ŞEHİR MANZARALARI VE ÇOKLU KENT SAKİNLERİ: RUS-TÜRK SAVAŞ VE BARIŞININ GÖZÜNDEN GÜRCİSTAN’IN GÜNEYDOĞUSU VE TÜRKİYE’NİN KUZEYDOĞUSU, ss. 83-93

DOI Number: 10.17822/omad.2018.112
  Özet   Tam Metin
Feyza KURNAZ ŞAHİN
7- I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI’DA SİNEMACILIĞIN ŞİRKETLEŞME TEZAHÜRLERİ: ŞARK İTTİHAD SİNEMA VE TİYATRO OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ, ss. 95-114

DOI Number: 10.17822/omad.2018.113
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKOSE
8- 1914 HALEP VİLAYET BÜTÇESİ (OSMANLI VİLAYET BÜTÇESİNE BİR ÖRNEK), ss. 115-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.114
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ
9- TARİHSEL SÜREÇTE BALKAN KAVRAMI VE TÜREVLERİ ÜZERİNE, ss. 135-142

DOI Number: 10.17822/omad.2018.115
  Özet   Tam Metin
Necmettin AYGÜN
10- AKSARAY’IN YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE ATEŞOĞULLARI’NIN ETKİNLİĞİ (1740-1860), ss. 143-177

DOI Number: 10.17822/omad.2018.116
  Özet   Tam Metin
Ramazan SONAT
11- TAHRAN SEFİRİ ASIM BEY’İN RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İRAN’DAKİ RUS ASKERÎ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 179-191

DOI Number: 10.17822/omad.2018.117
  Özet   Tam Metin
Serap SUNAY
12- SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN TEBAASINA ŞİFA ARAYIŞI: KEPEKLER KAPLICASI, ss. 193-217

DOI Number: 10.17822/omad.2018.118
  Özet   Tam Metin
Zülfiye KOÇAK
13- TAPU TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA VARTO NAHİYESİ, ss. 219-253

DOI Number: 10.17822/omad.2018.119
  Özet   Tam Metin
Pavao NUJIĆ
14- SÉBASTİEN LE PRESTE DE VAUBAN, VAUBAN YAKLAŞIMI VE SLOVENYA, ss. 255-272

DOI Number: 10.17822/omad.2018.120
  Özet   Tam Metin