Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 12

Ahmet Nurullah ÖZDAL
1- İLK DÖNEM TÜRKÇE ÇEVİRİ ESERLER HAKKINDA –BİR ANALİZ DENEMESİ–, ss. 1-8

DOI Number: 10.17822/omad.2018.96
  Özet   Tam Metin
Hamza KOÇ
2- AHMED-İ RIDVAN’IN MANZUM KASİDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ, ss. 9-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.97
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sait ÇALKA
3- YAZICIOĞLU MEHMED’İN MUHAMMEDİYE’SİNDE DİNÎ VE EDEBÎ KAYNAKLAR, ss. 33-43

DOI Number: 10.17822/omad.2018.98
  Özet   Tam Metin
Şaziye DİNÇER BAHADIR
4- KIRŞEHİRLİ MEHMED FEVZİ’NİN “NASIL MUHARRİR OLUNUR” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 45-52

DOI Number: 10.17822/omad.2018.99
  Özet   Tam Metin
Cengiz GÜRBIYIK
5- BODRUM VE ÇEVRESİNDE NAMAZGÂH ÖRNEKLERİ, ss. 53-79

DOI Number: 10.17822/omad.2018.100
  Özet   Tam Metin
Fazilet KOÇYİĞİT
6- BİR GÜÇ TEMSİLİ OLARAK TANZİMAT DÖNEMİ ÇEŞMELERİ, SS. 81-106

DOI Number: 10.17822/omad.2018.101
  Özet   Tam Metin
Mine CERANOĞLU, Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ
7- SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN AİLE ALBÜMÜNDE BULUNAN ERKEK ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ, ss. 107-124

DOI Number: 10.17822/omad.2018.102
  Özet   Tam Metin
Esra DOĞAN TURAY
8- İRANLILARIN KUDÜS-İ ŞERİF ZİYARETLERİ, ss. 125-145

DOI Number: 10.17822/omad.2018.103
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKÖSE
9- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZAHİRE VE İAŞE İHTİYACI, ss. 147-166

DOI Number: 10.17822/omad.2018.104
  Özet   Tam Metin
Haydar ÇORUH
10- OSMANLI DEVLETİ’NDE NEHİR ISLAHI VE TAŞKIN ORGANİZASYONU (Meriç/Enez Limanı, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu), ss. 167-185

DOI Number: 10.17822/omad.2018.105
  Özet   Tam Metin
Said OLGUN
11- BİR ARNAVUT MİLLİYETÇİSİ: ŞAHİN KOLONYA (1867-1919), ss. 187-205

DOI Number: 10.17822/omad.2018.106
  Özet   Tam Metin