Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl: 2018 Cilt: 5 Sayı: 11

Azra ABADŽIĆ NAVAEY, Alena ĆATOVIĆ
1- TÜRKOLOJİYE ADANMIŞ BİR ÖMÜR: PROF. DR. EKREM ČAUŠEVİĆ, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2018.78
  Özet   Tam Metin
Barbara KEROVEC, Özgür ÖNER
2- TÜRKÇE GÖZ VE HIRVATÇA OKO ADLARINDAN TÜREMİŞ DEYİMLER, SÖZCÜKLER VE SOYUT ANLAMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ, ss. 7-17

DOI Number: 10.17822/omad.2018.79
  Özet   Tam Metin
Mehmet Turgut BERBERCAN
3- “İSTANKÖY” ADASININ İSMİ NEREDEN GELİYOR?, ss. 19-22

DOI Number: 10.17822/omad.2018.80
  Özet   Tam Metin
Ekrem ČAUŠEVIĆ
4- TEMEŞVARLI OSMAN AĞA’NIN ESARET HATIRALARI ADLI ESERİNDE KULLANDIĞI TÜRKÇE VE ETNİK KÖKENİ HAKKINDA DİLBİLİMSEL BİR İNCELEME, ss. 23-31

DOI Number: 10.17822/omad.2018.81
  Özet   Tam Metin
İbrahim KOLUNSAĞ
5- KLASİK ŞERH GELENEĞİNİN SON ÖRNEKLERİNDEN GALEBE-İ SULTÂN-I AŞK, ss. 33-45

DOI Number: 10.17822/omad.2018.82
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
6- FEYZÎ-İ KEFEVΒNİN MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ, ss. 47-69

DOI Number: 10.17822/omad.2018.83
  Özet   Tam Metin
Meheddin İSPİR
7- HALEF-SELEF İLİŞKİSİ VE ETKİLENME ENDİŞESİ BOYUTUYLA KLASİK TÜRK ŞAİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, ss. 71-86

DOI Number: 10.17822/omad.2018.84
  Özet   Tam Metin
Fatma Şükran ELGEREN
8- TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, ss. 87-101

DOI Number: 10.17822/omad.2018.85
  Özet   Tam Metin
Demet KARDAŞ, Doğuş Murat KARDAŞ
9- EN ÇOK OKUNAN ÇEVİRİ ÇOCUK KİTAPLARINDAN BAZILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, ss. 103-116

DOI Number: 10.17822/omad.2018.95
  Özet   Tam Metin
Zeliha KAPUKAYA
10- MEHMET ALİ AYNΒNİN EDEBÎ ÇALIŞMALARI, ss. 117-127

DOI Number: 10.17822/omad.2018.86
  Özet   Tam Metin
Ahmet Cüneyt ISSI
11- SABAHATTİN ALİ’NİN HİKÂYECİLİĞİNDE SES VE FOTOĞRAF, ss. 129-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.87
  Özet   Tam Metin
Kujtim NURO
12- THE ORIENTAL MANUSCRIPTS IN ALBANIA, pp. 135-144

DOI Number: 10.17822/omad.2018.88
  Özet   Tam Metin
Hüseyin Bülent AKDENİZ
13- BESTEKÂR SULTANLARIN OSMANLI MUSİKİSİNE KATKILARI, ss. 145-163

DOI Number: 10.17822/omad.2018.89
  Özet   Tam Metin
Evren DOĞAN, Evinç DOĞAN
14- YENİDEN İŞLEVLENDİRME YOLUYLA KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI: BELGRAD VUK VE DOSITEJ MÜZESİ ÖRNEĞİ, ss. 165-174

DOI Number: 10.17822/omad.2018.90
  Özet   Tam Metin
Hasan BABACAN
15- MEHMET ÂKİF'İN ALMANYA SEYAHATİ, ss. 175-181

DOI Number: 10.17822/omad.2018.91
  Özet   Tam Metin
Miroslav DODEROVIĆ, Marijan PREMOVIĆ
16- MONTENEGRO IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT OF THE BALKANS, pp. 183-192

DOI Number: 10.17822/omad.2018.92
  Özet   Tam Metin
Hacı Murat ARABACI
17- RUS TARİH YAZIMINDA SİNOP MUHAREBESİ VE BAZI HUSUSLARIN MUKAYESESİ, ss. 193-202

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93
  Özet   Tam Metin
Muzaffer ÜREKLİ
18- KIRGIZİSTAN’DAKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ VE TARİHÎ KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALASAGUN, AK-BEŞİM, SARIG (KRASNAYA-REÇKA), ss. 203-215

DOI Number: 10.17822/omad.2018.94
  Özet   Tam Metin