Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl:2015 Cilt: 2  Sayı: 2  Alan: Edebiyat

Hasan YILMAZ
Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010, ss. 74-76
 


Anahtar Kelimeler:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210038

Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010, pp. 74-76
 


Keywords:

DOI Number: 10.17822/omad.2015210038

Tam MetinDetay