Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Yıl:2014 Cilt: 1  Sayı: 1  Alan: Tarih

Evren J. TURAN
Hale Yılmaz, Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse, New York 2013, ss. 74-77
 


Anahtar Kelimeler:

DOI Number: 10.17822/omad.201419774

Hale Yılmaz, Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945, Syracuse University Press, Syracuse, New York 2013, pp. 74-77
 


Keywords:

DOI Number: 10.17822/omad.201419774

Tam MetinDetay