Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Edebiyat
İhsan SAFİ
1- FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ETKİSİ, ss. 1-10

DOI Number: 10.17822/omad.2015414228
  Özet   Tam Metin
İsmail YILDIRIM
2- FINDIKLILI İSMET EFENDİ’NİN TEKMİLETܒŞ-ŞAKĀ’İK FÎ HAKK-I EHLİ’L-HAKĀ’İK’I ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER, ss. 11-29

DOI Number: 10.17822/omad.2015414229
  Özet   Tam Metin
Mehmet Sait ÇALKA
3- DİVAN ŞAİRLERİNİN GÖZÜYLE FARS ŞAİRİ ÖMER HAYYÂM, ss. 30-40

DOI Number: 10.17822/omad.2015414230
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
4- ZA’FÎ-İ GÜLŞENΒNİN MOTON ŞEHRENGİZİ, ss. 41-57

DOI Number: 10.17822/omad.2015414231
  Özet   Tam Metin
Ramazan EKİNCİ
5- MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR MESNEVİ: CÂN İLE TEN, ss. 1-16

DOI Number: 10.17822/omad.2015312515
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
6- KERÎMΒNİN EDİRNE ŞEHRENGİZİ, ss. 17-41

DOI Number: 10.17822/omad.2015312516
  Özet   Tam Metin
Alena ĆATOVİĆ, Sabina BAKŠİĆ
7- KLASİK OSMANLI EDEBİYATINDA EYLEM SÖZLERİ: KASİDE, ss. 1-8

DOI Number: 10.17822/omad.2015210033
  Özet   Tam Metin
Siyabend EBEM
8- SEYRÎ ve HALEP ŞEHRENGİZİ, ss. 9-25

DOI Number: 10.17822/omad.2015210034
  Özet   Tam Metin
Hasan YILMAZ
9- Mine Mengi, Divan Şiirinin Arka Bahçesi, Akçağ Yayınları, Ankara 2010, ss. 74-76

DOI Number: 10.17822/omad.2015210038
  Özet   Tam Metin
Engin SELÇUK
10- BALKANLAR’A UZANAN BİR KÖPRÜ: NAKŞİ DİVAN ŞAİRLERİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.201419768
  Özet   Tam Metin
Ersin BAYRAM
11- Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı, Kurgan Edebiyat, Ankara 2012, ss. 71-73

DOI Number: 10.17822/omad.201419773
  Özet   Tam Metin
Abdullah AYDIN
12- NÂBÎ VE VEHBΒNİN NASİHAT EDERKEN ÇOCUKLARA YAKLAŞIM TARZLARI, ss. 1-11

DOI Number: 10.17822/omad.2016516902
  Özet   Tam Metin
Nagehan UÇAN EKE
13- ŞÂHİDΒNİN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFİ METAFORLAR, ss. 12-24

DOI Number: 10.17822/omad.2016516903
  Özet   Tam Metin
Ramazan EKİNCİ
14- UŞŞÂKÎZÂDE HASÎB EFENDİ’NİN ZEYL-İ ŞAK’İK’I İLE ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ’NİN VEKÂYİ‘Ü’L-FUZAL’SININ MUKAYESESİ, ss. 25-48

DOI Number: 10.17822/omad.2016516904
  Özet   Tam Metin
M. Onur HASDEDEOĞLU
15- ASIRLARA TANIKLIK EDEN ESERLER: DRİNA KÖPRÜSÜ VE FETVA YOKUŞU, ss. 1-18

DOI Number: 10.17822/omad.2016620346
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
16- CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANΒNİN KASİDELERİ, ss. 19-45

DOI Number: 10.17822/omad.2016620347
  Özet   Tam Metin
Mustafa ERDOĞAN
17- YÛNUS EMRE’NİN DÜNYAYA VE VARLIĞA BAKIŞI, ss. 1-11

DOI Number: 10.17822/omad.2016.40
  Özet   Tam Metin
Suat DONUK
18- BİLİNMEYEN BİR ESER: AHMED CÂVİD’İN VEFEYÂT-I KİBÂR’I, ss. 13-29

DOI Number: 10.17822/omad.2016.41
  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇAMKARA ERGİNER
19- DİVAN EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT ÇALIŞMALARINA ÖNEMLİ BİR KAYNAK SERİSİ: KİTAP YAYINEVİ’NİN “SAHAFTAN SEÇMELER” DİZİSİ, ss. 1-15

DOI Number: 10.17822/omad.2017.50
  Özet   Tam Metin
Halil İlteriş KUTLU
20- XVI. VE XVII. YÜZYIL BATILI SEYAHATNÂMELERDE OSMANLI İMGESİ VE ORYANTALİZMİN AYAK SESLERİ, ss. 17-36

DOI Number: 10.17822/omad.2017.51
  Özet   Tam Metin
Zeynep DİNÇER BERDİBEK
21- ÖTEKİNİN MERCEĞİNDEN OSMANLI EĞLENCE KÜLTÜRÜ, ss. 37-58

DOI Number: 10.17822/omad.2017.52
  Özet   Tam Metin
Hatice Kübra ÖZÇELİK
22- SEYAHATNAMELERE GÖRE OSMANLI TOPLUMUNDA EVLİLİK VE DİVAN ŞİİRİNE YANSIMALARI, ss. 59-81

DOI Number: 10.17822/omad.2017.53
  Özet   Tam Metin
Elif Nur ANBAR
23- SEYYAHLARIN OSMANLI KADININI ETNİK KİMLİK ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELERİ, ss. 83-95

DOI Number: 10.17822/omad.2017.54
  Özet   Tam Metin
Esra KILIÇ
24- YABANCI SEYYAHLARIN TÜRK SOFRA KÜLTÜRÜNE AİT İZLENİMLERİ ÜZERİNE (16. ve 17. YÜZYIL), ss. 97-117

DOI Number: 10.17822/omad.2017.55
  Özet   Tam Metin
Nebi ÇELİK
25- ÖTEKİNİN BAKIŞIYLA ŞEHR-İ İSTANBUL BÎ-MİSL Ü BEHA MIDIR?, ss. 119-131

DOI Number: 10.17822/omad.2017.56
  Özet   Tam Metin
Ayten AKKESE
26- “GİDEYİM DE KENDİMİ BİR ÇİĞNETEYİM” YABANCI SEYYAHLARA GÖRE OSMANLI HAMAM KÜLTÜRÜ, ss. 133-149

DOI Number: 10.17822/omad.2017.57
  Özet   Tam Metin
Yasin ŞEN
27- YABANCI YOLCUNUN UZUN HİKÂYESİNDE KERVANLAR VE KERVANSARAYLAR, ss. 151-167

DOI Number: 10.17822/omad.2017.58
  Özet   Tam Metin
Özlem BATĞI
28- SEYAHATNAMELERDE OSMANLI İNSANININ HASTALIKLARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ, ss. 169-182

DOI Number: 10.17822/omad.2017.59
  Özet   Tam Metin
İmran TEKELİ
29- YABANCI SEYYAHLARIN GÖZÜYLE OSMANLI TOPLUMUNDA SUÇ ve CEZA, ss. 183-202

DOI Number: 10.17822/omad.2017.60
  Özet   Tam Metin
Kübra KULİYEVA
30- AZERBAYCAN YERGİ EDEBİYATINDA BİR ZİRVE: MİRZA ALEKPER SABİR, ss. 1-5

DOI Number: 10.17822/omad.2017.61
  Özet   Tam Metin

Sonraki>