Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Edebiyat / Literature
FUNDA ÇAPAN ÖZDEMİR
1- TANPINAR’IN DİVAN VE HALK EDEBİYATINA DAİR GÖRÜŞLERİ, ss. 1-10

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.107
  Özet   Tam Metin
OĞUZHAN AYDIN
2- ERZİNCAN MERKEZDE BULUNAN ÖNEMLİ ZİYARET YERLERİ İLE BU ZİYARETGÂHLAR ETRAFINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN RİTÜELLER, ss. 11-22

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.108
  Özet   Tam Metin
Adem CEYHAN
3- AKSARAYLI HASAN RIZÂΒNİN SAD-KELİME-İ ALÎ TERCÜMESİ, ss. 371-400

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.132
  Özet   Tam Metin
Zehra GÖRE
4- ÂSAFÎ DAL MEHMED ÇELEBİ’NİN ŞEC’AT-NÂME’SİNDE EDEBÎ TASVİRLER, ss. 401-431

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.133
  Özet   Tam Metin
Osman KUFACI
5- DİVAN ŞAİRİNİN İMGELEM DÜNYASINDAN BİR ÖRNEK: FÜLFÜL, ss. 433-449

http://dx.doi.org/10.17822/omad.2019.134
  Özet   Tam Metin