Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Tarih
Zafer GÖLEN
1- YUGOSLAVYA’DA YAYIMLANAN TÜRKÇE DERGİLERDE “OSMANLI” İMGESİ, ss. 7-23

DOI Number: 10.17822/omad.2017.62
  Özet   Tam Metin
Tahir SEVİNÇ
2- II. MUSTAFA’NIN İKTİDAR MÜCADELESİ VE 1703 EDİRNE İSYANIYLA TAHTTAN İNDİRİLMESİ, ss. 25-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.63
  Özet   Tam Metin
A. Şevki DUYMAZ
3- ISPARTA İDADİSİ, ss. 43-56

DOI Number: 10.17822/omad.2017.64
  Özet   Tam Metin
Emre KOLAY
4- GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİST ÜSLUPTA BİR ÖRNEK: SAMSUN BELEDİYE BİNASI, ss. 57-68

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65
  Özet   Tam Metin
Z. Sevgen PERKER, Kardelen AKKUŞ
5- BURSA YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ss. 85-104

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67
  Özet   Tam Metin
Hacer ARSLAN KALAY
6- VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER, ss. 105-133

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68
  Özet   Tam Metin
Turan AÇIK
7- TRABZON RUM METROPOLİTLERİ HAKKINDA BAZI GÖZLEMLER (1610-1670), ss. 1-26

DOI Number: 10.17822/omad.2017.69 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
8- TÜRKİYE’DEN MEKTUP VAR: “CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM”, ss. 27-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.70 & ORCID ID Number: 0000-0003-3162-6076
  Özet   Tam Metin
Ayşe Özlem AKDENİZ
9- OSMANLI’NIN İTALYAN MÜZİSYENLERİ, ss. 43-62

DOI Number: 10.17822/omad.2017.71 & ORCID ID Number: 0000-0003-2383-7121
  Özet   Tam Metin
Elif ÇELEBİ KARAKÖK
10- BİR GELENEKSEL TÜRK EVİNİ GELECEĞE AKTARMAK: ERDOĞAN KALAY EVİ VE KORUMA ÖNERİLERİ, ss. 85-110

DOI Number: 10.17822/omad.2017.73 & ORCID ID Number: 0000-0002-9868-2091
  Özet   Tam Metin
Emine GÜZEL
11- MALATYA SANCAKTAR MEZARLIĞI’NDAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI, ss. 111-143

DOI Number: 10.17822/omad.2017.74 & ORCID ID Number: 0000-0003-3344-6271
  Özet   Tam Metin
Redžep ŠKRİJELJ
12- MAKEDONYA’DAKİ BOŞNAKLARIN EN ESKİ ANITI: KRAL KIZI TÜRBESİ, ss. 145-151

DOI Number: 10.17822/omad.2017.75 & ORCID ID Number: 0000-0002-0569-3251
  Özet   Tam Metin
Tülin YENİLİR
13- İNGİLİZ SANATÇI THOMAS ALLOM (1804-1872) VE OSMANLI DÜNYASINA İLİŞKİN ESERLERİ, ss. 153-163

DOI Number: 10.17822/omad.2017.76 & ORCID ID Number: 0000-0001-9737-5287
  Özet   Tam Metin
Kujtim NURO
14- THE ORIENTAL MANUSCRIPTS IN ALBANIA, pp. 135-144

DOI Number: 10.17822/omad.2018.88
  Özet   Tam Metin
Miroslav DODEROVIĆ, Marijan PREMOVIĆ
15- MONTENEGRO IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT OF THE BALKANS, pp. 183-192

DOI Number: 10.17822/omad.2018.92
  Özet   Tam Metin
Hacı Murat ARABACI
16- RUS TARİH YAZIMINDA SİNOP MUHAREBESİ VE BAZI HUSUSLARIN MUKAYESESİ, ss. 193-202

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93
  Özet   Tam Metin
Muzaffer ÜREKLİ
17- KIRGIZİSTAN’DAKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ VE TARİHÎ KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALASAGUN, AK-BEŞİM, SARIG (KRASNAYA-REÇKA), ss. 203-215

DOI Number: 10.17822/omad.2018.94
  Özet   Tam Metin

<Önceki