Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD) ISSN: (Online) 2148-5704 (Print)

Alan:  Tarih
Zafer GÖLEN
1- YUGOSLAVYA’DA YAYIMLANAN TÜRKÇE DERGİLERDE “OSMANLI” İMGESİ, ss. 7-23

DOI Number: 10.17822/omad.2017.62
  Özet   Tam Metin
Tahir SEVİNÇ
2- II. MUSTAFA’NIN İKTİDAR MÜCADELESİ VE 1703 EDİRNE İSYANIYLA TAHTTAN İNDİRİLMESİ, ss. 25-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.63
  Özet   Tam Metin
A. Şevki DUYMAZ
3- ISPARTA İDADİSİ, ss. 43-56

DOI Number: 10.17822/omad.2017.64
  Özet   Tam Metin
Emre KOLAY
4- GEÇ DÖNEM OSMANLI MİMARİSİNDE ORYANTALİST ÜSLUPTA BİR ÖRNEK: SAMSUN BELEDİYE BİNASI, ss. 57-68

DOI Number: 10.17822/omad.2017.65
  Özet   Tam Metin
Z. Sevgen PERKER, Kardelen AKKUŞ
5- BURSA YEŞİL (SULTANİYE) MEDRESESİ MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ss. 85-104

DOI Number: 10.17822/omad.2017.67
  Özet   Tam Metin
Hacer ARSLAN KALAY
6- VAN MÜZESİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ SİLAHLARINDAN ÖRNEKLER, ss. 105-133

DOI Number: 10.17822/omad.2017.68
  Özet   Tam Metin
Turan AÇIK
7- TRABZON RUM METROPOLİTLERİ HAKKINDA BAZI GÖZLEMLER (1610-1670), ss. 1-26

DOI Number: 10.17822/omad.2017.69 & ORCID ID Number: 0000-0003-4128-898X
  Özet   Tam Metin
Zafer GÖLEN
8- TÜRKİYE’DEN MEKTUP VAR: “CANDAN VE CİĞERDEN PEK KIYMETLİ KIZIM”, ss. 27-42

DOI Number: 10.17822/omad.2017.70 & ORCID ID Number: 0000-0003-3162-6076
  Özet   Tam Metin
Ayşe Özlem AKDENİZ
9- OSMANLI’NIN İTALYAN MÜZİSYENLERİ, ss. 43-62

DOI Number: 10.17822/omad.2017.71 & ORCID ID Number: 0000-0003-2383-7121
  Özet   Tam Metin
Elif ÇELEBİ KARAKÖK
10- BİR GELENEKSEL TÜRK EVİNİ GELECEĞE AKTARMAK: ERDOĞAN KALAY EVİ VE KORUMA ÖNERİLERİ, ss. 85-110

DOI Number: 10.17822/omad.2017.73 & ORCID ID Number: 0000-0002-9868-2091
  Özet   Tam Metin
Emine GÜZEL
11- MALATYA SANCAKTAR MEZARLIĞI’NDAKİ OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI, ss. 111-143

DOI Number: 10.17822/omad.2017.74 & ORCID ID Number: 0000-0003-3344-6271
  Özet   Tam Metin
Redžep ŠKRİJELJ
12- MAKEDONYA’DAKİ BOŞNAKLARIN EN ESKİ ANITI: KRAL KIZI TÜRBESİ, ss. 145-151

DOI Number: 10.17822/omad.2017.75 & ORCID ID Number: 0000-0002-0569-3251
  Özet   Tam Metin
Tülin YENİLİR
13- İNGİLİZ SANATÇI THOMAS ALLOM (1804-1872) VE OSMANLI DÜNYASINA İLİŞKİN ESERLERİ, ss. 153-163

DOI Number: 10.17822/omad.2017.76 & ORCID ID Number: 0000-0001-9737-5287
  Özet   Tam Metin
Kujtim NURO
14- THE ORIENTAL MANUSCRIPTS IN ALBANIA, pp. 135-144

DOI Number: 10.17822/omad.2018.88
  Özet   Tam Metin
Miroslav DODEROVIĆ, Marijan PREMOVIĆ
15- MONTENEGRO IN THE GEOPOLITICAL CONTEXT OF THE BALKANS, pp. 183-192

DOI Number: 10.17822/omad.2018.92
  Özet   Tam Metin
Hacı Murat ARABACI
16- RUS TARİH YAZIMINDA SİNOP MUHAREBESİ VE BAZI HUSUSLARIN MUKAYESESİ, ss. 193-202

DOI Number: 10.17822/omad.2018.93
  Özet   Tam Metin
Muzaffer ÜREKLİ
17- KIRGIZİSTAN’DAKİ ESKİ YERLEŞİM YERLERİ VE TARİHÎ KALINTILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BALASAGUN, AK-BEŞİM, SARIG (KRASNAYA-REÇKA), ss. 203-215

DOI Number: 10.17822/omad.2018.94
  Özet   Tam Metin
Mine CERANOĞLU, Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ
18- SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN AİLE ALBÜMÜNDE BULUNAN ERKEK ÇOCUKLARIN KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ, ss. 107-124

DOI Number: 10.17822/omad.2018.102
  Özet   Tam Metin
Esra DOĞAN TURAY
19- İRANLILARIN KUDÜS-İ ŞERİF ZİYARETLERİ, ss. 125-145

DOI Number: 10.17822/omad.2018.103
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKÖSE
20- BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA HİCAZ’IN ZAHİRE VE İAŞE İHTİYACI, ss. 147-166

DOI Number: 10.17822/omad.2018.104
  Özet   Tam Metin
Haydar ÇORUH
21- OSMANLI DEVLETİ’NDE NEHİR ISLAHI VE TAŞKIN ORGANİZASYONU (Meriç/Enez Limanı, Savreyn, Seyhan/Ceyhan, Sakarya/Mudurnu), ss. 167-185

DOI Number: 10.17822/omad.2018.105
  Özet   Tam Metin
Said OLGUN
22- BİR ARNAVUT MİLLİYETÇİSİ: ŞAHİN KOLONYA (1867-1919), ss. 187-205

DOI Number: 10.17822/omad.2018.106
  Özet   Tam Metin
Ali YILMAZ, Seyfullah GÜL
23- SAMSUN ŞEHRİNDE TARİHÎ YAPI MİRASI VE ŞEHİRSEL KORUMA, ss. 49-67

DOI Number: 10.17822/omad.2018.110
  Özet   Tam Metin
İlkay ERKEN
24- İŞKODRA VİLAYETİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARININ GİDERLERİNİN TEMİNİ, ss. 69-81

DOI Number: 10.17822/omad.2018.111
  Özet   Tam Metin
Giorgi PAPASHVILI
25- PEYZAJ, ŞEHİR MANZARALARI VE ÇOKLU KENT SAKİNLERİ: RUS-TÜRK SAVAŞ VE BARIŞININ GÖZÜNDEN GÜRCİSTAN’IN GÜNEYDOĞUSU VE TÜRKİYE’NİN KUZEYDOĞUSU, ss. 83-93

DOI Number: 10.17822/omad.2018.112
  Özet   Tam Metin
Feyza KURNAZ ŞAHİN
26- I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI’DA SİNEMACILIĞIN ŞİRKETLEŞME TEZAHÜRLERİ: ŞARK İTTİHAD SİNEMA VE TİYATRO OSMANLI ANONİM ŞİRKETİ, ss. 95-114

DOI Number: 10.17822/omad.2018.113
  Özet   Tam Metin
Hasan KARAKOSE
27- 1914 HALEP VİLAYET BÜTÇESİ (OSMANLI VİLAYET BÜTÇESİNE BİR ÖRNEK), ss. 115-134

DOI Number: 10.17822/omad.2018.114
  Özet   Tam Metin
Mucize ÜNLÜ
28- TARİHSEL SÜREÇTE BALKAN KAVRAMI VE TÜREVLERİ ÜZERİNE, ss. 135-142

DOI Number: 10.17822/omad.2018.115
  Özet   Tam Metin
Necmettin AYGÜN
29- AKSARAY’IN YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE ATEŞOĞULLARI’NIN ETKİNLİĞİ (1740-1860), ss. 143-177

DOI Number: 10.17822/omad.2018.116
  Özet   Tam Metin
Ramazan SONAT
30- TAHRAN SEFİRİ ASIM BEY’İN RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA İRAN’DAKİ RUS ASKERÎ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME, ss. 179-191

DOI Number: 10.17822/omad.2018.117
  Özet   Tam Metin

<Önceki Sonraki>